گهر آنلاین

تعداد مصدومان حادثه تروریستی کرمان که در بیمارستان‌ها بستری هستند، در حال حاضر ۵۵ نفر است.

بنا به اعلام دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در حال حاضر ۵۵ نفر از مصدومان حادثه تروریستی کرمان در بیمارستان‌های این شهر بستری هستند.

از این تعداد ۲۵ نفر زن، ۲۰ نفر مرد و ۱۰ کودک زیر ۱۵ سال هستند.

۲۴ نفر از این مجروحان در بخش آی‌سی‌یو و ۳۱ نفر در سایر بخش‌ها بستری‌اند.