گهر آنلاین

  • روتیتر: مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت:‌متاسفانه دانش آموز افغانستانی حادثه تروریستی در کرمان شهید شد.

رضا رضایی  بیان کرد: متاسفانه با وجود تلاش کادر پزشکی یکی دیگر از دانش آموزان مجروح در حادثه تروریستی استان کرمان که تبعه افغانستان بود شب یکشنبه به شهادت رسید.

وی عنوان کرد: بیشتر شهدای حادثه تروریستی از نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر کرمان هستند.

رضایی گفت: همه کلاسهای درس طبق برنامه برگزار می شود و همکلاسی های شهدا هم پیمان شده اند راه توسعه و پیشرفت کشور و راه شهدا را ادامه دهند.