گهر آنلاین

مناظره‌ای که بینندگان را تا نیمه شب پای تلویزیون نشاند.