گهر آنلاین

  • روتیتر: کاهش حجم آب سدهای مهم کشور؛

طبق آخرین آمار اعلام شده تا تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه از میان سدهای مهم کشور ۱۴ سد کمتر از ۲۰ درصد آب دارند.

به گزارش گهر آنلاین ؛وضعیت منابع آبی از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا ۲۸ بهمن‌ماه بیانگر این است که حجم آب موجود در سدهای کشور در این مدت به ۲۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است، همچنین میزان ورودی آب به سدهای کشور تا ۲۸ بهمن‌ماه معادل ۸ میلیارد و ۸۲۰ میلیون مترمکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل ۱۱ میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب بوده ۲۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش گهر آنلاین وبه نقل ایسنا، میزان خروجی از مخازن سدهای کشور در این تاریخ، ۹ میلیارد و ۲۶۰ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون مترمکعب بوده بیانگر افزایش ۲۵ درصدی است. میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور نیز به عدد ۴۳ درصد رسیده است.

همچنین تعدادی از سدهای کشور کمتر از ۲۰ درصد آب دارند، درصد پرشدگی سدهای پنج‌گانه استان تهران ۱۳ درصد، سد دوستی و طرق استان خراسان رضوی به ترتیب ۴ درصد و ۱۲ درصد، سد پانزده‌خرداد حوضه قمرود  ۱۷ درصد، سد خداآفرین استان آذربایجان غربی ۱۶  درصد، سد بارون استان آذربایجان غربی ۱۷ درصد، سد شمیل و نیان استان هرمزگان ۱۴ درصد، سد نهرین استان خراسان جنوبی ۱۴ درصد،  سد تنگوئیه سیرجان استان کرمان ۱۰ درصد، سد ساوه استان مرکزی ۸ درصد و سد رودبال داراب استان فارس ۱ درصد و چاه‌نیمه‌های استان سیستان و بلوچستان تنها ۲ پر هستند.

 همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۸۶.۱ میلی‌متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت ۱۳۴.۹  میلی‌متر ۳۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که عددی معادل ۱۲۵.۶ میلی‌متر بوده ۳۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.